[PDF] S. GERARD CLAUSON'UN ET MOLOJ K SÖZLÜ ĞÜNDE GEÇEN SAĞLIK VE TIPLA LG L KEL MELER THE WORDS RELATED TO HEALTH AND MEDICIN

Tal- (Hakanî, Çağatayca, Harezmî):Güç kaybetmek, bilincini kaybetmek, bayılmaya başlamak anlamlarında kullanılmıştır. 11. yy metinlerinde “talğan em ... - https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/the-words-related-to-health-and-medicine-in-gerard-clausons-etymological-dictionary.pdf

World

Blogs

Trends

Casinos